National Small-bore Rifle Association - Summer 2022 - (310) Individual Short Range League

Scoring: Ex 100, points scored. = Points Awarded. Print Close
Individual Short Range League. 10 shots per round at accepted targets.
 
Round End
Enter Scores By
R1
25 May
21 May
R2
08 Jun
04 Jun
R3
22 Jun
18 Jun
R4
06 Jul
02 Jul
R5
20 Jul
16 Jul
R6
03 Aug
30 Jul
R7
17 Aug
13 Aug
R8
31 Aug
27 Aug
R9
14 Sep
10 Sep
R10
28 Sep
24 Sep
Division 1
1. 
C Ingram
vs
2. 
A Bowden
vs
3. 
D White
vs
4. 
C White
vs
5. 
R Furniss
vs
6. 
R Hackshall
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
R Hackshall
A Bowden
D White
C White
R Furniss
R Furniss
C Ingram
C White
R Hackshall
D White
C White
R Hackshall
C Ingram
R Furniss
A Bowden
D White
R Furniss
A Bowden
C Ingram
R Hackshall
A Bowden
C White
R Hackshall
D White
C Ingram
C Ingram
D White
R Furniss
A Bowden
C White
Division 2
1. 
D Lake
vs
2. 
M Brain
vs
3. 
D Sprules
vs
4. 
E Welford
vs
5. 
M Mutch
vs
6. 
D Butcher
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
D Butcher
M Brain
D Sprules
E Welford
M Mutch
M Mutch
D Lake
E Welford
D Butcher
D Sprules
E Welford
D Butcher
D Lake
M Mutch
M Brain
D Sprules
M Mutch
M Brain
D Lake
D Butcher
M Brain
E Welford
D Butcher
D Sprules
D Lake
D Lake
D Sprules
M Mutch
M Brain
E Welford
Division 3
1. 
P Guilloud
vs
2. 
B Stubbins
vs
3. 
P Richard
vs
4. 
R Batten
vs
5. 
J Howard
vs
6. 
T Shipman
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
T Shipman
B Stubbins
P Richard
R Batten
J Howard
J Howard
P Guilloud
R Batten
T Shipman
P Richard
R Batten
T Shipman
P Guilloud
J Howard
B Stubbins
P Richard
J Howard
B Stubbins
P Guilloud
T Shipman
B Stubbins
R Batten
T Shipman
P Richard
P Guilloud
P Guilloud
P Richard
J Howard
B Stubbins
R Batten
Division 4
1. 
P Bugler
vs
2. 
D Le Brocq
vs
3. 
J Nicholl
vs
4. 
K Ellett
vs
5. 
N Sargent
vs
6. 
H Grindon
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
H Grindon
D Le Brocq
J Nicholl
K Ellett
N Sargent
N Sargent
P Bugler
K Ellett
H Grindon
J Nicholl
K Ellett
H Grindon
P Bugler
N Sargent
D Le Brocq
J Nicholl
N Sargent
D Le Brocq
P Bugler
H Grindon
D Le Brocq
K Ellett
H Grindon
J Nicholl
P Bugler
P Bugler
J Nicholl
N Sargent
D Le Brocq
K Ellett
Division 5
1. 
G Featherstone
vs
2. 
M Featherstone
vs
3. 
S Wright
vs
4. 
S Sandground
vs
5. 
M Lemon
vs
6. 
N Ireland
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
N Ireland
M Featherstone
S Wright
S Sandground
M Lemon
M Lemon
G Featherstone
S Sandground
N Ireland
S Wright
S Sandground
N Ireland
G Featherstone
M Lemon
M Featherstone
S Wright
M Lemon
M Featherstone
G Featherstone
N Ireland
M Featherstone
S Sandground
N Ireland
S Wright
G Featherstone
G Featherstone
S Wright
M Lemon
M Featherstone
S Sandground
Division 6
1. 
M Eustace
vs
2. 
J Lee
vs
3. 
I King
vs
4. 
N Perman
vs
5. 
A Blatchly
vs
6. 
A Greenlees
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
A Greenlees
J Lee
I King
N Perman
A Blatchly
A Blatchly
M Eustace
N Perman
A Greenlees
I King
N Perman
A Greenlees
M Eustace
A Blatchly
J Lee
I King
A Blatchly
J Lee
M Eustace
A Greenlees
J Lee
N Perman
A Greenlees
I King
M Eustace
M Eustace
I King
A Blatchly
J Lee
N Perman
Division 7
1. 
R Lardner-Burke
vs
2. 
A Nesbitt
vs
3. 
R Evans
vs
4. 
M Kularatne
vs
5. 
M Clayton
vs
6. 
K Hayles
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
K Hayles
A Nesbitt
R Evans
M Kularatne
M Clayton
M Clayton
R Lardner-Burke
M Kularatne
K Hayles
R Evans
M Kularatne
K Hayles
R Lardner-Burke
M Clayton
A Nesbitt
R Evans
M Clayton
A Nesbitt
R Lardner-Burke
K Hayles
A Nesbitt
M Kularatne
K Hayles
R Evans
R Lardner-Burke
R Lardner-Burke
R Evans
M Clayton
A Nesbitt
M Kularatne
 
Division 8
1. 
D Holah
vs
2. 
R Nichols
vs
3. 
A Williamson
vs
4. 
B Narang
vs
5. 
L Clayton
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
bye
R Nichols
A Williamson
B Narang
L Clayton
L Clayton
D Holah
B Narang
bye
A Williamson
B Narang
bye
D Holah
L Clayton
R Nichols
A Williamson
L Clayton
R Nichols
D Holah
bye
R Nichols
B Narang
bye
A Williamson
D Holah
Division 9
1. 
D Morris
vs
2. 
G Fell
vs
3. 
G Humphrey
vs
4. 
R Green
vs
5. 
P Horn
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
bye
G Fell
G Humphrey
R Green
P Horn
P Horn
D Morris
R Green
bye
G Humphrey
R Green
bye
D Morris
P Horn
G Fell
G Humphrey
P Horn
G Fell
D Morris
bye
G Fell
R Green
bye
G Humphrey
D Morris
Division 10
1. 
A Bush
vs
2. 
A Reynolds
vs
3. 
D Moores
vs
4. 
K Eldridge
vs
5. 
M Lang
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
bye
A Reynolds
D Moores
K Eldridge
M Lang
M Lang
A Bush
K Eldridge
bye
D Moores
K Eldridge
bye
A Bush
M Lang
A Reynolds
D Moores
M Lang
A Reynolds
A Bush
bye
A Reynolds
K Eldridge
bye
D Moores
A Bush
Division 11
1. 
R Wilce
vs
2. 
D Rotheram
vs
3. 
C Jones
vs
4. 
B Milner-Simonds
vs
5. 
C Gilmore
vs
R1 & R6
R2 & R7
R3 & R8
R4 & R9
R5 & R10
bye
D Rotheram
C Jones
B Milner-Simonds
C Gilmore
C Gilmore
R Wilce
B Milner-Simonds
bye
C Jones
B Milner-Simonds
bye
R Wilce
C Gilmore
D Rotheram
C Jones
C Gilmore
D Rotheram
R Wilce
bye
D Rotheram
B Milner-Simonds
bye
C Jones
R Wilce